Archív správ o transparentnosti:
SAPEX, s.r.o. A. Bernoláka 3, 010 01 ŽILINA
IČO 31 632 459.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
v oddieli Sro, vložka číslo 2737/L.
Tel: +421 41 72 35 201
e-mail :
sapex(zavináč)mail(bodka)t-com(bodka)sk.
Správa o transparentnosti 2013.pdf
Správa o transparentnosti 2012.pdf
Správa o transparentnosti 2011.pdf
Správa o transparentnosti 2010.pdf
Správa o transparentnosti 2014.pdf
Späť
Správa o transparentnosti 2015.pdf
SAPEX, s.r.o. Audítorská spoločnosť.